Βήμα 1) Σε περίπτωση που θέλουμε να προσθέσουμε μόνο μία επαφή, μπορούμε να επιλέξουμε “Add contacts” και στην συνέχεια “Add a subsriber”

Βήμα 2) Προσθέτουμε το email της επαφής (και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιθυμούμε) και στην συνέχεια πατάμε το “Subscribe”

Η επαφή μας έχει προστεθεί

Μπορείτε να δείτε επίσης:
πως να μπείτε στην λίστα επαφών εδώ
πως να προσθέσετε επαφές με import με file εδώ
πως να αλλάξετε επαφή από subscribed σε unsubscribed εδώ
πως να αλλάξετε επαφή από unsubscribed σε subscribed εδώ
πως να προσθέσετε επαφές με import με copy paste εδώ