Βήμα 1) Επιλέγουμε το “Add contacts” και στην συνέχεια “Import contacts”

Βήμα 2) Επιλέγουμε το “Copy and paste” και στην συνέχεια “Continue to Upload”

Βήμα 3) Από default μας δείχνει τον τρόπο εμφάνισης με βάση τον οποίο μπορούμε να τραβήξουμε τις επαφές από ένα spreadsheet (πχ excel)
Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να έχουμε διαμορφώσει το αρχείο με ακριβώς αυτόν τον τρόπο.
Για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε μόνο μία στήλη με emails και όχι άλλες πληροφορίες.
Ακόμα μπορούμε να γράψουμε και manually τις επαφές που θέλουμε, χωρίς να τις αντιγράψουμε από κάπου, αρκεί να ακολουθήσουμε σωστό format όπως αναγράφεται στις φωτογραφίες.

Βήμα 4) Στην συνέχεια διαλέγουμε το πως θέλουμε να περάσουμε τις επαφές (πχ subscribed/unsubscribed)  καθώς και αν μερικές απ’ αυτές είναι ήδη υπάρχουσες, μπορούμε να επιλέξουμε το “Update any existing contacts”

Βήμα 5) Μπορούμε να επιλέξουμε ετικέτες, σε περίπτωση που θέλουμε να κατηγοριοποιήσουμε τις επαφές (προαιρετικό).

Βήμα 6) Βλέπουμε τις επαφές που έχουν αναγνωριστεί και πατάμε στο “Finalized Import”

Βήμα 7) Βλέπουμε περιληπτικά τα στοιχεία της εισαγωγής μας και πατάμε στο “Complete Import”.

Οι επαφές μας έχουν ανέβει και μπορούμε να τις δούμε πατώντας το “View Imported Contacts”

Μπορείτε να δείτε επίσης:
πως να μπείτε στην λίστα επαφών εδώ
πως να προσθέσετε επαφές με import με file εδώ
πως να προσθέστε επαφή manually εδώ
πως να αλλάξετε επαφή από subscribed σε unsubscribed εδώ
πως να αλλάξετε επαφή από unsubscribed σε subscribed εδώ