ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  1. Πηγαίνουμε στο μενού
  2. στις “Κατηγορίες προϊόντων” αναζητούμε την κατηγορία που θέλουμε
  3. Η κατηγορία μπαίνει στο τέλος και την σέρνουμε όπου θέλουμε
  4. Στο τέλος πατάμε “Αποθήκευση μενού”